Sunday, October 26, 2008

ISU ILMU-ILMU ISLAM : DAKWAH DAN TEKNOLOGI MAKLUMATEnsiklopedia Malaysia menjelaskan tentang media, iaitu saluran atau alat bagi pengamal perhubungan awam menyampaikan mesej atau maklumat. Asas media dakwah ialah apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya yang dijadikan saluran dakwahnya dan ia akan menjadi asas kepada dakwah sepanjang masa. Dr. Mahy al-Din Abdul Halim menerangkan kepada beberapa media yang digunakan juga oleh Nabi SAW untuk menyalurkan dakwah baginda. Media tersebut ialah melalui syair, khutbah, seruan, atau laungan di pasa.

Sebagi satu asas dalam pemilihan media dan saluran dakwah ialah bahawa Islam menggalakkan pengikutnya menggunakan setiap saluran yang boleh menyampaikan dakwahnya kepada sasaran, tanpa melihat dari mana datangnya saluran atau media itu. Cuma, dengan syarat asalkan ia tidak bercanggah dengan roh Islam dan tabiat hukumnya.

Dapatlah difahami bahawa asas media dakwah ialah apa jua saluran informasi semasa yang sesuai digunakan untuk memberikan penjelasan tentang Islam kepada khalayak. Media dakwah Islam seharusnya bersifat semasa, menarik dan berkesan di samping tidak bercanggah dengan Islam.

Maka jelas penggunaan media massa elektronik mahu pun cetak harus digunakan sebagai media dan perantaraan dalam berdakwah selagi digunakan dengan sebijaknya dan mengikut lunas-lunas etika yang ditetapkan. Penggunaannya dalam berdakwah harus dipantau sekucupnya supaya tiada unsur-unsur penyelewengan.

Penyebaran mesej dakwah melalui drama televisyen, radio, multimedia dan animasi juga dikira sebagai medium yang boleh digunapakai bagi pendakwah menyampaikan dakwah selagi media ini tidak disalah guna untuk menyeleweng ajaran agama.

Penggunaan media dakwah yang pelbagai ini seharusnya mencetuskan aura dakwah yang maksimum dan diharap dapat menyaingi kebanjiran unsur-unsur negaif di media massa masa kini.

Penyediaan media penyiaran Islam selain siaran radio ikim.fm sebagai media alternatif seharusnya dipertingkatkan dan dipromosikan ke peringkat global dalam usaha memperkasakan usaha pendakwahan sejagat.

No comments: