Monday, October 27, 2008

ISU PEMBINAAN KELUARGA ISLAM : DASAR PEMILIHAN CALON ISTERI


Islam adalah satunya sistem hidup Ilahi yang terakhir yang diredhai Allah S.W.T untuk membawa pengislahan yang menyeluruh kepada manusia mencakupi setiap demensi kehidupan. Bermula dari urusan aqidah, ibadah kekeluargaan hinggalah kepada urusan sosial, politik, ekonomi, ketenteraan dan hubungan antara bangsa.

Kesejahteraan dan kekuatan satu-satu umat adalah bergantung kepada kesejahteraan dan kekuatan unit-unit keluarga yang membentuk umat tersebut. Seperti sebuah binaan, kekuatan dan keteguhan adalah bergantung kepada kekukuhan batu-batunya. Bertolak dari hakikat inilah Islam mementingkan kehidupan berkeluarga. Beberapa panduan penting telah digariskan oleh Islam dalam hal ini bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka di dunia dan akhirat.

Memandangkan pokok pangkal bagi sesebuah keluarga adalah perkahwinan, maka ianya tidak mendapat tempat yang tersendiri di sisi Islam. Ikatan perkahwinan dan akad nikah adalah satu ikatan amat suci yang disebut dalam Al-Quran sebagai iaitu perjanjian yang amat kukuh.



Faktor yang menentukan kebahagiaan atau kecelakaan sesebuah rumah tangga itu bermula di peringkat yang lebih awal iaitu peringkat membuat penentuan dan pemilihan, bukannya bermula sesudah memasuki gerbang rumah tangga.

Asas pemikiran adalah penting dalam menentukan kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Sekiranya neraca atau ukuran yang digunakan dalam memilih pasangan hidup itu tidak betul, maka kebahagiaan itu agak sukar dicapai.

Menurut pandangan Islam perkara yang utama yang harus dijadikan neraca ukuran oleh bakal suami isteri dalam memilih pasangan hidup ialah agama dan akhlak yang luhur, bukan pangkat, kecantikan, harta benda dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda:
تنكح المرأة لأربع :لما لها ولحسبها ولجما عها ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك
“Wanita itu dinikahi kerana empat perkara; kerana hartanya, kerana tarafnya, keturunannya dan pangkatnya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu mengambil wanita yang beragama supaya kamu berbahagia.”

Sekalipun hadis ini pada zahirnya ditujukan pada kaum lelaki akan tetapi pengajarannya juga melibatkan kaum wanita. Islam sebagai agama yang benar telah meletakkan asas yang kukuh bagi pembentukkan keluarga sesuai dengan tujuannya yang penting yang hendak dilahirkan dalam kehidupan umat islam. Sebagaimana Firman Allah;

“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia .”
INILAH MATLAMATNYA………

Ibarat orang yang hendak mendirikan rumah, mereka dapat memilih tempat yang sesuai, bahan yang kuat agar bangunan rumah yang didirikan itu keamanan, kekuatan dan keutuhannya. Oleh yang demikian, untuk membangun sesebuah rumahtangga ianya memerlukan faktor-faktor yang terpilih di samping berhati-hati dan berwaspada.

Pemerhatian dan penelitian yang hendak dilakukan hendaklah secara mendalam dalam memilih teman hidup adalah penting untuk mencapai kebahagiaan individu, keseluruhan masyarakat dan kemajuan umat banyak bergantung kepada kesihatan dan keutuhan institusi keluarga.

Atas sebab inilah Mustafa Mahsyur menyarankan kepada saudara muslim dan muslimah agar mecari isteri dan suami yang soleh dan solehah sebagai kongsi hidup. Memilih lelaki yang soleh aqidahnya dan bertaqwa kepada Allah SWT, memahami tugas dan risalah dalam hidupnya. Seorang isteri yang taat, penolong atas jalan yang dilaluinya sentiasa memberi perangsang dan mengingat tatkala lupa Allah SWT dan lainnya.


Suami hendaklah memilih isteri yang beragama. Isteri yang beragama akan menjaga kerahsiaan dalam rumah tangga.




Membangunkan rumahtangga muslim yang sejati adalah merupakan cita-cita kaum muslimin.Atas sebab inilah Islam telah meletakkan kaedah-kaedah yang tetap dan prinsip-prinsip yang betul dari peringkat awal-awal lagi. Kaedah dan prinsip ini apabila diikuti dan ditaati mereka pasti akan dapat hidup dengan tenang ,tenteram dan bahagia.


Sabda Rasulullah:
عليك بذات الدين ترتب يداك
“Kahwinlah dengan wanita yang baik penghayatan agamanya, engkau akan memperoleh ketenteraman .”


Contoh perkahwinan dengan Siti khadijah r,a dalam usia yang jauh berbeza akan tetapi kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan.

Sabdanya lagi:
لا تزوج النساء لحسنهن ان يردين ولا تزوجوهن لما موالهن ان تطخيهن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات الدين افضل.

“Janganlah kamu kahwin dengan seorang wanita kerana kecantikannya kerana kecantikannya akan memusnahkan dirinya. Janganlah kamu berkahwin dengan seorang wanita kerana kekayaannya, kerana kekayaannya akan membuatkannya derhaka. Kahwinlah dengan wanita itu kerana agamanya. Sesungguhnya seorang wanita suruhan yang baik penghayatan agamanya lebih baik dikahwini, sekalipun ia berkulit hitam dan cupingnya berlubang besar.”

Lelaki muslim dilarang berkahwin dengan wanita mushrik, kafir atau bukan pemeluk agama samawi.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah{Ayat221}

“Janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu.”

Ini memandangkan kesatuan, keyakinan dan kesamaan aqidah merupakan satu-satunya jaminan bagi terciptanya kerukunan, kesetiaan, keserasian, ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan suami isteri.

Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah{Ayat 221} “Mereka mengajak ke neraka , sedang Allah mengajak ke syurga”.

Berkahwin dengan wanita bukan keluarga.
Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ {Ayat 22}

“Janganlah kamu mengahwini dengan wanita yang telahb diperisterikan oleh bapamu., kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan merpakan satu jalan yang buruk.”

Sabda Rasulullah:
لا تنكحوا القرابة فان الوالد يخلق ضاوياء
“Janganlah berkahwin dengan adik-beradik sendiri, kerana akan melahirkan anak-anak yang berbadan kurus, lemah dan kurang mampu berfikir”.


Mencari isteri yang subur tidak mandul. Islam menganjurkan supaya mencari calon isteri yang subur, tidak berpenyakit keturunan yang mencegah kehamilan dan kelahiran anak. Sebaliknya mempunyai persiapan untuk menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Pada kebiasaannya persiapan itu dapat diketahui dengan memperhatikan keadaan ibu gadis yang berkenaan sebagai ukuran yang pertama.

Firman Allah,“Harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia”

Sabda Rasulullah:
تزوجوا الولود الدود فاني مكاثر بكم الأمم

“Hendaklah kamu berkahwin dengan wanita yang subur dan tidak mandul, kerana pada hari Qiamat kelak aku akan berbangga melihat kamu sebagai umat yang paling banyak jumlahnya.”

Lebih mengutamakan yang gadis. Sabda Rasulullah:
عليكم بلأبكار فانهن اغدب افواها ،وانتق ارحاما واقل حبا وارض باليسير من العمل.

“Hendaklah kamu berkahwin dengan gadis, kerana mereka lebih sejuk mulutnya, (lebih tulus dan ikhlas) lebih mantap rahimnya, lebih sedikit kerenahnya, dan merestui dengan kerja yang ringan dan mudah.”

Demikianlah ketika Rasulullah mendengar Jabir r.a berkahwin dengan janda, ketika itu baginda bertanya, “apakah tidak ada gadis yang engkau sukai dan menyukaimu ?”

Tidak dapat dinafikan setiap sesuatu mempunyai sandaran, dan sandaran keluarga muslim ialah taqwa. Hanya taqwa yang membuatkan semua urusan menjadi mudah, mendorong ke arah kebajikan serta membetulkan pergerakan anggota.

Seorang isteri yang bertaqwa pasti mengetahui tanggungjawabnya kepada Allah SWT, suaminya dan dirinya sendiri, menguruskan kecantikan dirinya tanpa berlebihan, mentaati suaminya dalam segala hal yang bukan maksiat, mengingati pesanan suaminya diwaktu sunyi dan terang dan menjaga hartanya setiap waktu.

Benarlah sabda Rasulullah ,
خير النساء من تركاذا ابصرت،وتطيعك اذا امرت وتحفظ غيبك في نفسها وما لك.

“Isteri yang baik ialah jika dilihat ia menyenangkan hatimu, jika disuruh ia taat kepadamu, dan pada saat engkau sedang merantau ia menjaga dirinya dan menjaga hartamu.”

1 comment:

rabiatul said...

Salam...

Sebagai seorang muslimah dan wanita, kita berhak memilih pasangan hidup kita. Bukan saja dipilih, tapi memilih.. Yang penting, jadilah yang solehah. semetinya anda akan dimiliki oleh mereka yang soleh. amin